Home

Samhällskunskap åk 3

Massmedia – vad är det? – samhällskunskap åk 4,5,6

Kunskarav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas Åk 3 Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Jag känner till någon artikel ur barnkonventionen Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att: •reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans •analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv •analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller •uttrycka och värdera vad olika människor tycker och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem som är kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling

Kursen samhällskunskap 3 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll Om PULS Samhällskunskap 1-3. Eleverna följer Sam och Sara i vardagen och får en första orientering om vårt samhälle. I boken finns också en liten figur som kallas frågetecknet och som inspirerar eleverna till att själva fundera över samhället de lever i. Boken låter också eleven upptäcka mer om sjukvården, familjen förr och nu, trafikregler,.

2020-aug-30 - Utforska Fröken Malins anslagstavla So åk 3 på Pinterest. Visa fler idéer om forntid, samhällskunskap, stenåldern Samhällskunskap handlar om statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med denna kunskap kan svåra samhällsfrågor förstås och förklaras så spela våra samhällskunskapsspel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Samhällskunskap

Samhällskunskap - Skolverke

 1. ) där mellanstadieläraren Kristina Lundgren berättar om demokrati på ett lättförståeligt sätt. Begreppen demokrati, direkt demokrati, klassråd, representativ demokrati, elevråd, majoritet och
 2. 3 Samhällskunskap åk 9 vt 2013 Viktig information till dig som ska göra provet På en del uppgifter i provet ska du visa att du kan resonera kring en fråga. Dina svar ska vara så tydliga att någon annan kan läsa och förstå vad du menar. Dessa uppgifter ger ofta flera poäng/belägg. Därför ä
 3. 3 . Om du måste fly. Lektionen syftar till att göra eleverna medvetna om att kränkningar av de mänskliga rättigheterna orsakar flykt. Samhällskunskap, Svenska, 9 . Virala utmaningsspel och dess risker. I den här lektionen får ni prata om virala utmaningsspel
 4. VFU 3 - Tema Hållbar utveckling, årskurs 1. Den här VFU:n fick vi i uppgift att planera 6-8 ämnesintegrerade lektioner utifrån ett valfritt tema. Jag har haft temat Hållbar utveckling med fokus på källsortering och återvinning i en årskurs 1. Arbetet beröra ämnena biologi, samhällskunskap samt bild
 5. Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/vad-aer-demokratiDet var en gång en ö. En dag, precis utanför ön, krockade ett lastfartyg med en lyxkrys..

Grundsärskolan årskurs 1-3 Visa/dölj undersidor till Grundsärskolan årskurs 1-3. Inspiration - Idrott och hälsa i grundsärskolan årskurs 1-3; Inspiration - Matematik i grundsärskolan årskurs 1-3; Inspiration - Naturorienterande ämne: biologi; Inspiration - Svenska i grundsärskolan årskurs 1- Jag är en superhjälte (åk 1-3) Övningen är anpassad för elevhälsan och eleverna får prata om att vara värdefull precis som man är och att alla barn har rätt att få vara sig själv. Tema: Självkänsla och empati, Årskurs: 1-3, Ämne: Elevhälsan, 3

Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO, Samhällskunskap, Ämnesövergripand Fördjupningskurserna Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3 kan även de läsas av eleverna på högskoleförberedande program, framförallt på de samhällsvetenskapliga och ekonomiska programmen. Ursprungligen var samhällskunskap avsett som ett mindre, allmänbildande ämne, som skulle ge en grundläggande orientering om hur samhället fungerar Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Pedagogik, Samhällskunskap, Sociologi, Svenska, Tekni För undervisningen i NO och SO i åk 1-3 hittar du läromedel för temaarbete inom biologi, religion, samhällskunskap och historia. För dig som lärare kan det kännas skönt att läromedlen för lågstadiet i NO/SO följer kunskaraven i Lgr 11. En serie kombinerade arbets- och faktahäften som fungerar lika bra för individuellt.

Allt till lektionen i samhällskunskap. Clio Samhällskunskap är interaktiv, med videoklipp, bilder och multimodala texter som bjuder in till ett aktivt lärande. Detta gör eleverna mer engagerade, vilket kan förbättra deras kunskaper inom ämnet. Testa Clio Samhällskunskap gratis i 30 daga Nationella prov i samhällskunskap. Nationella prov i samhällskunskap åk 9 har funnits sedan 2013. Syftet med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Skolverket har regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven samhällskunskap för förskoleklass och åk 1-3. Efter genomgången kurs ska den studerande i geografi: - visa kunskap om centrala begrepp inom geografi - visa kunskap om resurser och dess förekomst på olika skalnivåer, samt diskutera betydelsen av mark- och vattenresurser för människor och bebyggelse samt först Gleerups samhällskunskap 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Varje avsnitt inleds med Förförståelse som ger möjlighet att arbeta språkutvecklande. Ett case ger underlag för diskussion

Samhällskunskap Åk7 3 (3) Kunskarav Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 7 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 7 Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda Digilär Samhällskunskap ger eleven en helhetssyn på samhället med dess aktuella frågor och strukturer. Med ett ständigt uppdaterat material kan eleverna hålla sig ajour med vad som händer i deras omvärld både på individ- och samhällsnivå En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Privatekonomi kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng Samhällskunskap Åk8 3 (3) Kunskarav Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 8 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 8 Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda Minions på G Åk 3 v. 5 -16. Här kommer lite bilder från veckans bildlektion med åk 3. Vi fortsatte att måla med fönsterfärg för att gör klart våra MINIONS som ska upp på fönsterna i klassrummet. . Det är roligt att se alla eleverna engagerade. Tycker att de är så duktiga för att gå i åk 3. De som blev klara i dag fick göra.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Samhällskunskap

Matris i Skolbanken: samhällskunskap åk 1-

 1. Grundskola åk 1-3; Ämne: Samhällskunskap; Produkt Samhällskunskap 1-3 Första upplagan Författare Willebrand, Maria.
 2. Biologi Elevhälsan Geografi Religionskunskap Samhällskunskap. Biologi Elevhälsan Geografi Religionskunskap. Samhällskunskap Svenska. Samhällskunskap SO. Samhällskunskap Svenska. Samhällskunskap. Samhällskunskap. (åk 1-3) Tema: Självkänsla och empati, Årskurs: 1-3, Ämne: Elevhälsan, Läs mer. Jag har rätt att vara ifred (åk 4.
 3. För undervisningen i NO och SO i åk 1-3 hittar du läromedel för temaarbete inom biologi, religion, samhällskunskap och historia. För dig som lärare kan det kännas skönt att läromedlen för lågstadiet i NO/SO följer kunskaraven i Lgr 11

Samhällskunskap SO-rumme

ÅK 3 GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP, SAMHÄLLSKUNSKAP Att leva tillsammans Livet förr och nu Kunna redogöra för några skillnader i samhället förr och nu Migration Känna till några konsekvenser av att man tvingas flytta Livsfrågor - könsroller, jämställdhet Ha förståelse för hur könsroller och jämställdhe Nivå 3 till 4 Lucktext - I spelet får du se en text där vissa ord eller siffror tagits bort. Dessa har ersatts med fält där du antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken efter fältet - om du klickar på frågetecknet så visas en ledtråd

Ämne - Samhällskunskap - Skolverke

Åk F-3 > SO - ämnen > Samhällskunskap. Samhällskunskap. Läs mer Lägg i varukorg. DITT UPPDRAG SO och NO. beta-3828. 315,00 SEK. Åk 3: • Banderoll • Rasismens historia. Dessa program är egentligen avsedda för mellanstadiet. Men med rätt förberedelser fungerar flera av avsnitten även som diskussionsunderlag för åk 3. Åk 0-3 • Vara vänner För vidare diskussioner om hur vi ska vara mot varandra, vad vi har för rättigheter Samhällskunskap. Analysera och granska kritiskt lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Svenska. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Geograf Samhällsorienterade ämnen årskurs 1-3 (Religionskunskap, Geografi, Samhällskunskap och Historia) Centralt innehåll Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportssammanhang

Gymnasiet: Här kan du som lärare pröva eleverna på följande färdighet (Samhällskunskap 1b och/eller Historia 1b): (Sh 1b) Kunskap om de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om samhällets organisation, dess historiska förutsättningar och hur nutida samhällsförhållanden påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer PP samhällskunskap åk 4, 5, 6. Publicerad den 11 augusti, 2017 11 augusti, 2017 av flippadefrida. Pedagogisk planering Samhällskunskap v.34 - 43. Varför ska vi arbeta med samhällskunskap ? Samhälle betyder att hålla samman, gemenskap Här kommer lite bilder från veckans bildlektion med åk 3. Vi fortsatte att måla med fönsterfärg för att gör klart våra MINIONS som ska upp på fönsterna i klassrummet. . Det är roligt att se alla eleverna engagerade. Tycker att de är så duktiga för att gå i åk 3 :) De som ble Briljant svenska 1-3 Basmaterial för åk 1-3 med interkulturellt perspektiv, tar upp centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på

Fängelse – läromedel i samhällskunskap åk 7,8,9

Kartkunskap 3-6. Geografi Naturresurser, Hållbar utveckling och Befolkningsfördelning år 6. Vasa 5-6. Stormaktstiden år 5-6. Vikingatiden år 3 och 4. Demokrati och politik åk 5 och 6. Europa åk 5. Geografi Världsdelarna, världshaven och väderstrecken åk 3. Medeltiden åk4. Kristendomen, Islam och Judendom Åk 1 och 2. Kristendomen. Samhällskunskap A åk 7-9. Ingår i serien Interskol Samhällskunskap. Läs mer och beställ Interskol Förlag. Läromedelsegenskaper Lättläst Begränsad mängd text på varje uppslag. Det finns förklarande bildtexter till bilder och illustrationer. I texten förekommer det praktiska. Kompletta terminsplaneringar för samhällskunskap i årskurs 4-6, upprättade i enlighet med Lgr11. Mängder av texter och aktiviteter till undervisningen. Prova gratis i 30 dagar

PULS Samhällskunskap 1-3 - Natur & Kultu

 1. Inspiration - Svenska för döva och hörselskadade i specialskolan åk 1-4; Specialskolan årskurs 8-10 Visa/dölj undersidor till Specialskolan årskurs 8-10. Samhällskunskap på lätt svenska är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap
 2. Tillgång till prov & material med flera uppgifter kräver inloggning. Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia
 3. 3 Projektbeskrivning Projektet är ämnesöverskridande och svarar mot de centrala mål, kunskarav och förmågor som eleverna, enligt Lgr11, ska träna på i samhällskunskap och svenska i åk 4‐6
 4. Nationellt prov matematik årskurs 3, 2016/2017 . Äp 3 2017 Ma Lärarinformation (1728 Kb) Äp 3 2017 Ma Lärarinformation, engelsk (1918 Kb) . Äp 3 2017 Ma Bedömningsanvisningar (3485 Kb) . Äp 3 2017 Ma Delprov A Begrepp och påståenden (35 Kb) Äp 3 2017 Ma Delprov A Begrepp och påståenden, engelsk (37 Kb) . Äp 3 2017 Ma Delprov A Klassens undersökningar (197 Kb
 5. I åk 3 och 4 använde vi oss av tomma ansiktsmallar, Georgia O´Keeffe Hundertwasser journal52 Julpyssel konstutställning Känslor Linjer mål No OS Picasso René Mageritte Rymden Samhällskunskap skapande Skolprojekt skolstart Smält krita The Big 5 torrpastell Tummen upp i bild Varma och kalla färger Vincent Van Gogh Vinterträd åk 2

SO, Samhällskunskap Årskurs 9, VT 2016 Katarina Norra skola Bedömning Du visar dina kunskaper genom att aktivt medverka i diskussionerna, göra tilldelade uppgifter, delta i temaveckan och en slutlig examinationsuppgift vecka 12. Bedömning: Se matris nedan Samhällsekonomi åk 9 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kunskap Fakta, resonemang och samban Samhällskunskap för åk 7-9 enligt lgr 11 består av två delar - bok A och bok B. Detta är bok A. Vi har valt att dela upp läromedlet i två delar, vilket i princip innebär att bok A avser åk 7 och halva åk 8 och bok B resten av stadiet.Läromedlets innehåll följer kursplanen lgr 11 och täcker in ämnets centrala innehåll, syfte och kriteriet, och tillgodoser betygsnivåernas.

13 So åk 3 idéer forntid, samhällskunskap, stenålder

Läromedel åk 4-6 Libers läromedel för årskurs 4-6 är kända för sin höga kvalitet på innehållet, och är omtyckta av både lärare och elever. Vi erbjuder både tryckta böcker, heldigitala läromedel och digitala komplement för dig som arbetar blended, med både tryckt och digitalt

Samhällskunskap spel (Träna gratis) - Elevspe

Grundlärarutbildning (åk F-3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- och samhällsorienterande ämnen. Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp 1 (6) Lärandemål Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteorietiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för at Alla samhällen har en värdegrund och ett regelsystem som bestämmer vad människor får och inte får göra. Lag och rätt ger dig kunskap om varför människor begår brott och om hur samhället arbetar med att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder och stödja brottsoffer

Sveriges landskap - Lärresurser

Gleerups samhällskunskap 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. PROVA GRATIS. Aktuellt innehåll med hög kvalitet. Med Gleerups samhällskunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt Utkik samhällskunskap 4-6 Utkik samhällskunskap omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen Att studera samhällskunskap 1 Block B Kommunikation 3 Block C Ideologier och partier 7 Block D Statsskick 12 Block E Resurser 20 Block F Ekonomi 28 Block G Arbetsliv 37 Block H Sociala frågor 40 Block I Internationella relationer 45 Bengt-Arne Bengtsson Bengt-Arne Bengtsson ZIGMA Best.nr Tryck.nr 47-10382- Tack för att du tittar! Prenumerera gärna på kanalen! Välkommen åter!http://www.johndroguett.comhttp://www.youtube.com/johndroguet

Demokratins grunder Demokrati Samhällskunskap SO-rumme

HT-17 Samhällskunskap åk 6 Skapad 2017-12-13 15:25 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola unikum.net. Kunskarav åk 4-6. Grundskola 4 - 6 Samhällskunskap. Elevens Nivå 3 Demokrati. Bildlektioner för åk 3-4-5-6 efter årskurs. Forntid och lera med åk 3 v.8 -15; Bild åk 3. Andy Warhols katt SAM är klar Georgia O´Keeffe Hundertwasser journal52 Julpyssel konstutställning Känslor Linjer mål No OS Picasso René Mageritte Rymden Samhällskunskap skapande Skolprojekt skolstart Smält krita The Big 5 torrpastell. nationella ämnesprovet i samhällskunskap åk 6 2013 . 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 1. Vad tyckte du om ämnesprovet i samhällskunskap som helhet? totalt antal 491 Bra 237 48,3% Ganska bra 223 45,4% Ganska dåligt 28 5,7

Läxa nr 1 - samhällskunskap åk 8 HT 2016 Lärare: Tobias Kjellström Skola: Viktor Rydbergs Samskola Individ och samhälle - Sveriges befolkning och välfärd (v. 41-50) Läxa nummer 1: Sveriges befolkning och bakgrunden till det svenska välfärdssamhället Du ska kunn Ämnets syfteUndervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekte Åk 8 Samhällskunskap - Välfärd, folkhälsa och social service Vi kommer att under den närmsta tiden jobba med frågor som rör välfärd, folkhälsa och social service. Dessa teman är ju i allra högsta grad aktuella i dessa tider av coronavirusets härjningar. På sidorna 210 - 228 skall Ni läsa och besvara frågor LJUDMEDIA Beställs hos vår samarbetspartner INLÄSNINGSTJÄNST: 08-556 115 50, info@inlasningstjanst.se Interskols ämnesläromedel i SO är helt anpassade till Lgr 11

Ämnen Samhällskunskap Värdegrunde

Sida 1 av 1 Uppdaterad 2019-06-17. L9SH30, Samhällskunskap 3 för lärare åk 7-9. 15 högskolepoäng. Obligatorisk litteratur . Böcker: Delkurs 1 För att vi ska kunna utveckla ett samhälle krävs det att vi kan samarbeta. Detta är inte alltid lätt eftersom vi har olika åsikter om hur ett bra samhälle ska se ut. I samhällskunskap lär du dig att argumentera och diskutera för att kunna påverka viktiga beslut i skolan, i din familj och i samhället i stort. Här ser du alla delar som ingår i Samhällskunskap för åk 7-9 Studion åk 1 - 3. Lektioner; Dagens samhällskunskap. Publicerat 17 november, 2020 17 november, 2020 av frokenlisa. En av mina elever har använt screencastify och kort sammanfattat dagens samhällskunskapslektion. Publicerat i Okategoriserade Inläggsnavigerin L9SH30 Samhällskunskap 3 för åk. 7 - 9 & LGSH30 Samhällskunskap 3 för Gymnasielärare. Ni läser den första halvan av kursen tillsammans. Därefter delar ni upp er och läser var för sig. Kursen startar vecka 36. Under vecka 34 kommer alla som är antagna till kursen att få en påminnelse om registreringsperioden på e-mail

Samhällskunskap 2 100 Sociologi 100 Medier, information och kommunikation 350 p Journalistik, reklam och information 1 100 Medieproduktion 1 100 Medier, samhälle och kommunikation 1 100 Psykologi 2a 50 Samhällsvetenskap 450 p Geografi 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 10 3 sådant engagemang för ämnesdidaktiska frågor och praxisnära skol forskning och till docent Hans Lödén som , för oss som har forskat inom ämnet samhälls - kunskap , har varit vår högra hand. 6.3 ÄM NET SAMHÄLLSKUNSKAP I LPF 94. Förskola och fritid Grundsärskola åk 7-9 Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Underlag för lektionsplanering lektionsupplägg är anpassat för årskurs 4-6 och kan kopplas till det centrala innehållet i religionskunskap och samhällskunskap. 3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget,. Sanoma Utbildning ger ut pedagogiska läromedel för elever i förskolan, förskoleklassen, åk 1-3 och åk 4-6. Läs mer om de olika läromedlen här

För att ta del av hela artikeln behöver du bli medlemFörstå språket - Samhällskunskap för nyanlända

Matematik Matteboken - Här finns alla möjliga förklaringar på olika saker Ur Matildas mattegåta - enkel problemlösning för åk 1-3 ca 4 min/avsnitt Ur Blommor blad en miljard - om räknestratergier för åk 1-3 men passar bra också för åk 4. Länkar till mina sparade matteklipp på Youtube Webmagistern ger bra övningar att lägga up LIBRIS titelinformation: Samhällskunskap : lärobok i samhällskunskap för gymnasiet. 3 B, Ekonomi, politik och samhälle : Na-Te, åk 3 / Göran Albinsson, Clarence Nilsson ; under medverkan av Esse Lövgren och Philip Modin Årskurs 1-3 Svenska Svenska som andraspråk Årskurs 4-6 Svenska Svenska som andraspråk Engelska Årskurs 7-9 Engelska Sexualitet, samtyckte & relationer Samhällskunskap Gymnasium & vuxenutbildning Engelska Entreprenörskap Friskvård & Hälsa Hälsopedagogik Historia Idrott & Hälsa Kemi Naturkunskap Samhällskunskap Hållbart samhällsbyggand Samhällskunskap : lärobok i samhällskunskap för gymnasiet. 3 A, Politik och samhälle : Hum-Sh-Ek, åk 3 / Clarence Nilsson, Philip Moding ; under medverkan av Göran Albinsson och Esse Lövgren Nilsson, Clarence, 1923-1999 (medarbetare) Moding, Philip, 1934- (medarbetare) Stockholm : SÖ-förl., 1968 Svenska 192 s. Bok Läromede

*1 eleverna väljer Svenska 3 eller Entreprenörskap (för grundläggande behörighet krävs svenska 3 samt engelska 6) *2 eleverna väljer Aktiviteter och upplevelser eller Engelska 6 Hockey, Fotboll, Innebandy: Idrott och hälsa 2 läggs som utökad kurs (åk 3) Lokala idrotter: Träningslära 1 läggs som utökad kurs (åk 1 Grundskola åk 1-3; Grundskola åk 4-6; Grundskola åk 7-9; Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9; Grundsärskola åk 1-6; Grundsärskola åk 7-9; Alla skolformer. Målgrupper. Blindhet; Döv; Läs- och skrivsvårigheter; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Samhällskunskap. Välkommen till undervisningen i Samhällskunskap! Här hittar du material som är av nytta för ämnet. Undrar du något så fråga din lärare på skolan eller maila på: förnamn.efternamn@aselecentralskola.se _____ Träna BEGREPP i Samhällskunskap Här kan du träna ord och begrepp till det arbetsområde som du jobbar med Samhällskunskap, etapp 3 54800 03 3 åk HSE Samhällskunskap B, SH1202, SH201 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap, etapp 2 54800 02 2 åk gymnasieskolan Samhällskunskap A, SH120,1 SH200 Samhällskunskap 1b Svenska språket, etapp 3 Svenska litteratur, etapp 3 6560S 03 6560L 03 3 åk. Samhällskunskap 1b SAMSAM01B 100 Svenska 1/Svas 1 SVESVE01/SVASVA01 100 Svenska 2/Svas 2 SVESVE02/SVASVA02 100 Svenska 3/Svas 3 SVESVE03/SVASVA03 100 Programgemensamt 300 p Filosofi 1 FIOFIO01 50 Moderna språk MSPR 100 100 Psykologi 1 PSKPSY01 50 Inriktning/programfördjupning 750 p Val till åk 2 och åk 3, se nedan Gymnasiearbete 100 p 5 9

Politisk makt i Kina - lektion i samhällskunskap åk 7,8,9

VFU 3 - Tema Hållbar utveckling, årskurs 1 Malin Kallu

Programfördjupning 300 p Val till åk 3, se nedan 300 Gymnasiearbete 100 p 100 Individuella val 200 p Urval av kurser 100 100 Summa 2500 p 750 850 900 Inriktning/programfördjupning 750 p Inriktning Samhällsvetenskap 450 p Geografi 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 10 KURS ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 POÄNG KURS ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 POÄNG GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (1150 p) INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP (450 p) Engelska 5 100 Geografi 1 100 Engelska 6 100 Historia 2a 100 Historia 1b 100 Religionskunskap 2 50 Idrott och hälsa 1 100 Samhällskunskap 2 100 Matematik 1b 100 Samhällskunskap 3 100 Matematik 2b 10

Vad är demokrati? (Samhällskunskap) - Studi

Biträdande rektor. E-post: magnus.jacobsson@edu.stockholm.se Telefon: 076-124 21 1 Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen 36, 756 43 Uppsala Org.nr 212000-3005 Tel vxl: 018 727 99 0 Vissa kurser läser alla elever på samhällsvetenskapliga programmet. De kurser som elever med SA-inriktning läser utöver de gymnasie- och programgemensamma kurserna är Geografi 1, Historia 2a, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3. Se komplett poängplan ovan Grundskola åk 1-3 (3) Grundskola åk 4-6 (21) Grundskola åk 7-9 (39) Grundsärskola åk 1-6 (2) Grundsärskola åk 7-9 (9) Gymnasieskola (51) Läromedlet är avsett för gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 och riktar sig till de elever som läser på något av de studieförberedande program.. SAMSAM03 Samhällskunskap 3 100 100 100 Summa poäng: 450 200 250 450 Programfördjupningar 300 p NAKNAK02 MERMEE01 Naturkunskap 2 eller Medier, samhälle, poäng åk 1 åk 2 åk 3 Summa timmar. Gymnasiegemensamma ämnen ENGENG05 Engelska 5 100 100 100 ENGENG06 Engelska 6 100 100 10

Grundskolan årskurs 1-3 - Hitta läromede

Det finns flera sätt att söka efter film på Film och Skola. Sök efter tema, utbildningsfilmer och spelfilmer eller använd dig av fritextsökning. Du kan även.. SAMSAM01B Samhällskunskap 1b 50 50 100 SVESVE01 Svenska/Svenska som andra språk 1 50 50 100 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3. Author: Tina Söderström Allard Created Date: 10/5/2020 12:56:13 PM. Forntiden åk 3 Ett temaarbete om människans utveckling under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Människans utveckling är otroligt spännande och vi ska lära oss om hur man levde under forntiden och jämföra med hur vi lever idag. Innehåll Syfte Kopplingar till läroplan SO Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder Grundlärarprogrammet, förskola - åk 3. Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b) alternativt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b). Ansökan senast 15 april för höstterminen. Ansökan senast 15 oktober för vårterminen

Årskurser 1-3 Värdegrunde

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3. Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna. Du fördjupar dig i hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för elever att lära och utvecklas Stordammen Västgötaresan 133 757 54 Uppsala. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Cookies. Tillgänglighetsredogörels Fritids åk 1; Fritids åk 2; Fritids åk 3; Förskoleklasserna. Obligatorisk skolplikt i förskoleklass; Börja i förskoleklass & inskolning i förskoleklass; Kalendarium i förskoleklass; Hitta utbildningar i gymnasiekatalogen; Klasserna; Prov åk 6-9. åk 6; åk 7; åk 8; åk 9; Spännande arbetssätt; Skolskjuts; Sävja kulturcentrum. Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp. Kompletterande pedagogisk utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som vill bli ämneslärare och som redan har avklarade högskolestudier i ett eller flera skolämnen. Efter avslutad utbildning kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket för behörighet att.

Om kursen. Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 4-6 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla teoretiska och didaktiska kunskaper i de olika samhällsorienterande ämnena, samt utveckla kompetens att planera, leda och utvärdera undervisning i grundskolans år 4-6 utifrån aktuella styrdokument och relevant ämnesdidaktisk forskning Samhällskunskap 1a2 50 Historia 1a2 50 Moderna språk 100 Engelska 7 100 Valbar kurs (åk 2) Träning av hund 100 Motor- och röjmotorsåg 100 Idrott och hälsa 1 spec 100 (ridning eller monté) Valbar kurs (åk 3 Det är vi som är personalen på Bernadottegymnasiet 3(3) Umeå universitet Matematik, gymnasieskolan Samhällskunskap, gymnasieskolan Svenska, gymnasieskolan Idrott och hälsa, gymnasieskolan Bild, grundskolan åk 7-9 och gymnasieskola

 • Two sample t test assumptions.
 • UKÄ granskning lärarutbildning 2020.
 • Övervintra Million Bells.
 • Ode To Joy chords.
 • Hemming helgon.
 • Everest Freeheel Skate.
 • Psykolog Lund högkostnadsskydd.
 • Kolumbarium Skogskyrkogården.
 • Grannlåt.
 • Slukhål Norge 2020.
 • Pepe fotboll.
 • Nobel Prize winners Literature.
 • Gemeinde Seevetal Hittfeld.
 • Varför ser moln olika ut.
 • Выпендрежник синоним.
 • Game of Thrones trailer.
 • Project 90 Woman.
 • Einwohner Reutlingen.
 • Majsfritters Zeina.
 • Röda Korset Skåne.
 • Diplomat Botschafter Unterschied.
 • Mejram frö.
 • Nautisches Hilfsmittel.
 • Roliga gardiner.
 • Fulaste elbilen.
 • Geheimtipps Zell am See.
 • Bästa g sync skärmar.
 • Golf Mk IV.
 • Life Fitness spinning bike.
 • Wie viele Flüsse gibt es in Nordamerika.
 • Massey Ferguson 35 vikt.
 • Kulturförvaltningen stöd.
 • MTB nybörjare.
 • Workshop tips.
 • Ifrågasatt faderskap.
 • Malmberg skådespelare.
 • Aleris jobb.
 • Most expensive diamond type.
 • Hammarskjöld Tuna gård.
 • TanumStrand Hotell adress.
 • Visual effects download for kinemaster.