Home

SK kurs önh

SK-kurser (specialistkompetenskurser) SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker I kurskatalogen hittar du våra SK-kurser (statligt finansierade kurser för ST-läkare). Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning. För att kunna ansöka om plats på SK-kurserna måste du ha svensk läkarlegitimation och genomgå specialiseringstjänstgöring i Sverige vid ansökningstillfället

Socialstyrelsens SK-kurse r. SK-kurser riktar sig till ST-läkare. De upphandlas årligen. De görs sökbara terminsvis, med deadline månadsskiftet april-maj för höstens kurser och omkring oktober för vårens kurser. Varje ST-läkare kan söka två kurser åt gången Socialstyrelsens kurser och webbutbildningar inom äldre, barn och unga, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och läkemedel och ÖNH Innehåll: Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av luftvägshantering. Stor vikt läggs vid samarbete mellan anestesi och ÖNH. Workshops med kirurgisk luftväg, bronkoskopi och videotekniker. Flertalet intrument som finns på svenska markanden finns tillgängliga. Flera sessioner med seminarier och falldiskussioner. Anmälan Kurser T5, SSK; Kurser T6, SSK; Specialistsjuksköterskeprogrammet. Specialistsjuksköterskeprogrammet; Akutsjukvård; Ambulanssjukvård; Anestesisjukvård; Barnsjukvård; Distriktssköterska; Intensivvård; Onkologisk vård; Operationssjukvård; Psykiatrisk vård; Vård av äldre; Magisteruppsats; Exchange studies; Övrigt; Uppdragsutbildningar. Hälsovetenskaper; Externa kurse

SK-kurser (specialistkompetenskurser) - Socialstyrelse

 1. Här hittar du aktuella kurser som riktar sig till din specialitet. Prenumerera kostnadsfritt på kursbevakningen så får du ett mejl så fort en ny kurs som matchar dina val har certifierats. Mer information hittar du i vår FAQ. De statligt finansierade SK-kurserna handläggs av Socialstyrelsen
 2. Information om de statligt finansierade SK-kurserna finns hos Socialstyrelsen. notifications_active. Bevaka kurser Få ett mejl när nya kurser som intresserar dig har certifierats. Anslut dig till kursbevakninge
 3. Fråga om kurser från en underliggande utländsk examen kan räknas med i en examen på avancerad nivå. Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1111-20) Beslut om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning, och den bedömning av behörigheten som gjorts i samband med antagningen, ger inte rätt att därefter få ett visst examensbevis för ämneslärarexamen om studenten inte uppfyller kraven.
 4. SK-kurs Basal neonatologi för blivande barnläkare, 1-5 feb 2021 Sthlm. Andra halvan av augusti till och med den 1 oktober 2020. Neonatologi utgör den största enskilda verksamheten inom pediatriken och står för ca 25 % av den del av pediatriken som är sjukhusbunden
 5. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn.
 6. ÖNH-status, massa diagnoser osv Praktiska undersökningsmetoder Handläggning av vanliga och akuta ÖNH-åkommor som trauma, epiglottit mm diverse ÖNH sjukdomar och hur ska förhålla mig i VC/ÖNH-mott situation När man ska remittera till ÖNH-specialist samt handläggning av vanliga fall
 7. Handlägga de vanligaste ÖNH-åkommorna undersökningsteknik Diagnosticera vanliga åkommor i Öron Munhåla och Näsa Diagnostik och händläggning av de vanliga ÖNH diagnoserna som alla kommer stöta på i sin yrkesgärning Känner mig tryggare i hantering av önh-patiente

I höst går SK-kursen Avancerad Barn- och ungdomshabilitering i Stockholm (15/11 - 19/11). Maria Nikolaidou och Anna Ekesbo Freisinger är kursledare. Kursen kördes för första gången under hösten 2020. Pga pandemin kördes kursen digitalt med gott resultat och goda omdömen Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST SK-kurs: Akut och postoperativ smärta. Kursen gäller för AT, ST-läkare och intresserade specialister och kommer att genomföras på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i september 2021 SK-kurserna har ingen kursavgift, men en internatavgift kan förekomma. Kursdeltagaren ansvarar själv för att ordna med resa och logi i samband med kursen. Viss undervisning kan ske på kvällstid. Vissa kurser kräver att du genomför särskilda utbildningsmoment inför fysiska kursmöten. Läs igenom informationen noga så att d Se både aktuell valutakurs för Danska kronor till SEK samt valutans historiska utveckling över tid mot svenska kronan i valutagrafen. Du kan själv välja tidsspann i DKK/SEK grafen från 2012 fram till dagens datum. Vi listar även alla länder som har Dansk krona som primär valuta

Kurserna kommer att gå i fyra olika passa och du anmäler dig till dem i samband med att du anmäler dig till ÖNH-dagarna. Observera att det är ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Minikurserna hålls endast digitalt och alla ska ha kamera påslagen. Alla passen är 1 timme lång (45+15 min) För mer information avseende respektive kurs, klicka dig vidare nedan. Grundutbildning för läkarstudenter, ÖNH-momentet, termin 9; Övre luftvägsproblem - en fördjupningskurs. SVK, termin 11; ÖNH för tandläkarstudenter, termin 10; Onkologi för tandläkarstudenter, termin 1 3 maj - 4 maj. SSVS SK-kurs vaskulär medicin och vensjukdomar. Digital kurs 3-4 maj 2021. Detaljer. Börjar: 3 maj. Slutar: 4 maj. Evenemang Kategori

SK-kursers ansökningsporta

SK kurs Inflammatorisk tarmsjukdom. apr 20-24 2020. ST-Utbildning. Inflammatorisk tarmsjukdom är en grupp sjukdomar bestående av Mb Crohn, Ulcerös kolit och mikroskopisk kolit. Utvecklingen av läkemedel och möjligheten till behandling av dessa sjukdomar har de senaste åren gått i revolutionerande fart SK-kurs i Avancerad allergologi och immunologi ges i Stockholm, 14-16 april 2021. Anmälan via kurskatalog på socialstyrelsens hemsida SK-kurs: Akut och postoperativ smärta för AT, ST-läkare och intresserade specialister 2021. Innehåll: Akut smärta är ett lidande som alla kliniskt verksamma läkare möter dagligen och förväntas handlägga på ett evidensbaserat sätt. För fullgott omhändertagande krävs goda baskunskaper och genomtänkta rutiner

Kurser - Otoliten - Svensk förening för

Organisationen kring SK-kurserna. Verksamheten för SK-kurserna (specialistkompetenskurser under läkares. vidareutbildning) överfördes i sin helhet den 1 september 2002 från Socialstyrelsen till. IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) enligt avtal mellan. staten och IPULS.All hantering av SK-kurserna sköts nu inom ramen för IPUL Dela den här sidan. Verktyg. ASAS-kalkylator; SRQ; DAS-kalkylator; Kreatinin clearanc Kursen bedöms som godkänd då samtliga lärandemål är uppfyllda. Förkunskarav - legitimation som psykolog - godkänt resultat på specialistordningens introduktionskurs eller minst 5 års erfarenhet av STP SK TRA Kursplan kurs 1 utg. 1 Author: Helena Bergkvis

SK-kurs i levnadsvanearbete Förslag till innehåll och utformning av kurs för delmål b2 enligt SoS målbeskrivning 2015 (SOSFS 2015:8) Bakgrund Den medicinska vetenskapen betonade tidigt levnadsvanornas betydelse för sjukdomars uppkomst och prognos. Redan Hippokrates slog fast att rätt nutrition och rätt mängd fysisk aktivitet var den bäst Kursen avhandlar diagnostik, differentialdiagnostik samt behandling av astma och rinokonjunktivit hos barn, ungdomar och vuxna. En av dagarna kan fördjupning inom differentialdiagnostik riktad mot barn eller mot vuxna väljas. Delmål angivna av kursgivare. Allergologi: a1, a2, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, c7, c8, c9, c10, c11 och c12

Katalog - SK-kursers ansökningsporta

SK-kurs: Den svåra luftväge

Tidsplan SK-kurser Kärlkirurgi. För att få tillgång till utbildningsportalen och våra kurser behöver man registrera sig via länken nedan. Registrering förenklar också för att SSVS skall kunna veta hur många ST-läkare som finns, var ni finns och hur långt ni har kommit i er utbildning Förhörsseminarium och slut på ÖNH-kursen 8 november, 2019 Det skriftliga förhöret (a.k.a. förhörsseminarium) idag gick fint och var av ytterst avslappnad manér

Kursen består av fem sammanhängande hela arbetsdagar. Upplägget varierar mellan föreläsningar, grupparbete och praktiska övningar med eller utan patienter. Stort fokus läggs på att deltagarna lär sig professionellt bemötande, smärtanalys och diagnostiska metoder samt på att deltagarna kan presentera och resonera kring handläggnings- och behandlingsförslag Storholmsgatan 16, 127 48 SKÄRHOLMEN. Prisinformation. Nybesök till specialistläkare inom vårdval ÖNH kräver att du har remiss från 1 januari 2017. Det betyder att patienter först ska gå till sin husläkare för en första medicinsk bedömning och eventuell behandling av besvär Utbildning för MH och MT figurant och testledare. Ni som vill utbilda er inom mentalitet! Vi kommer vi inom kort starta en utbildning för MH och MT figurant och testledare

SK kurs 180306 HistopatologiFIGO klassificering Endometrioidca 85% • Grad 1 ca 50% • Grad 2 ca 35% • Grad 3 ca 15% Icke endometrioidca 15% • Serös 5-10% • Klarcellig ca 2% • Carcinosarkom(Mullerskblandtumör) • Odifferentierade SK kurs 180306 Dödlighet Endometrioida Non endometrioida SK kurs 180306 Spridningsvägar Lymfogen SK-kurser är statligt finansierade kurser (detta innefattar också ett antal Metis-kurser). Den statliga finansieringen gäller kursavgiften. Resa, logi och andra omkostnader tillkommer även på SK-kurser, läs igenom detta noga Kursnummer: 18.3.13.1 Målgrupp: Medicinska njursjukdomar och Njurmedicin Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare inom Medicinska njursjukdomar och Njurmedicin prioriteras före övriga sökande. Kursort: Stockholm Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 2017-10-01 Kursens startdatum: 2018-02-05 Kursens slutdatum: 2018-02-09 Gå i En grundläggande SK-kurs i Palliativ vård i livets slutskede som ges i Lund som riktar sig till ST-läkare Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Hematologi, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neurologi, Onkologi, Urologi

Kurs: ÖNH - praktisk och teoretisk fördjupning med fokus

VUP - Äldrepsykiatri, HT 2021: Planeras i Uppsala (SK-kurs) och Linköping (Continuous) - Open catalogu Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs: 7,5 hp: Forskarnivå SK2501: Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs: 7,5 hp: Avancerad nivå FSK3524: Biofysik: 7,5 hp: Forskarnivå SI2720: Biofysik: 7,5 hp: Avancerad niv SK-kurs i Multipel Skleros och Demyeliniserande sjukdomar i CNS 11 - 15 januari 2021 Ovanstående kurs tillhandahålls i sin helhet av Svenska MS-sällskapet med hjälp av MEETX Sweden som praktisk arrangör. Årets kurs är i stort sett densamma som hölls hösten 2019 me Hej och välkommen till vår Lärplattform.Evidence Based Sweden AB erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar inom psykiatrin samt rättspsykiatrin. Vi samarbetar med erfarna specialister inom psykiatrin, rättspsykiatrin, samt barnpsykiatrin. Du som är ST läkare inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri kan anmäla dig till våra kurser.Anmälan och kontakt. SK-kurs i Multipel Skleros och Demyeliniserande sjukdomar i CNS 11 - 13 november 2019 Kursens innehåll (rubriker föreläsningar och workshops): - Basal neuroimmunologi - Patologi, gener, miljö- och livsstilsfaktorer av betydelse vid MS - Naturalförlopp, förloppstyper och symtomatologi - Klinisk diagnostik, diagnoskriterier, CSF och MR

Hitta kurser. Lipus är ledande inom certifiering av kurser ..

Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvårde

Anmälningskod: UU-74033 Anmälan. Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska. Studieort: Uppsala. Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) Behörighet: 90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap 11 ILPU, SK-kurser, Provinsialläkarstiftelsen 11.1 Institutet för läkares professionella utveckling och SK-kurser Sammanfattande bedömning och förslag: Det familje-medicinska institutet har en självklar roll i att utveckla fort-bildningen till all personal inom primärvården, inklusive läkare SK-kurs i immunterapi - inställd. apr 20-22 2020. Göteborg; Kurs. Kursen är inställd och upjuten på grund av den rådande situationen med COVID-19. Nytt datum i höst meddelas senare. Målgruppen är ST-läkare i onkologi, lungmedicin och gynonkologi Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs Under förutsättning att du har klarat utbildningens alla kurser får du ett intyg och utbildningsbevis vid utbildningens slut. Intyget visar att du har uppnått kunskaper motsvarande innehållet i de gymnasiekurser som Skolverket och Vård- och omsorgscollege har beslutat ska gälla för utbildningen till undersköterska Kurspaketet består av kurserna Institutioner och aktörer i demokratin, Politisk teori samt Internationell politik. Här får du lära dig om demokratins centrala institutioner, skillnader mellan olika politiska system, politiska idéers historia och nutida relevans, samt den internationella politikens utformning

ÖNH - Överklagandenämnden för högskola

Mål för programmet. Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola SK-kurser, inför kursåret 2017. SK-kurser är statligt finansierade kurser för läkare under specialisttjänstgöring i Sverige. Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för de kurser som staten finansierar, kursernas innehåll och hur de ska ges samt beslutar om vilka kurser som ST-läkarna ska erbjudas Om kursen har tregradig betygsskala (U - VG) gäller följande: Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. Om kursen är en VfU-kurs gäller följande: Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen. För kurser där obligatoriska moment ingår gäller.

SK-kurs Basal neonatologi för blivande barnläkare, 1-5 feb

Kurs i endoskopisk ÖNH-kirurgi, april 2019. Kursen riktar sig till operationssjuksköterskor och undersköterskor inom Öron-Näsa-Halskirurgi. Anmälan. Innehåll Föreläsningar om endoskopiska instrument, optiker och apparatur för endoskopisk kirurgi Socialstyrelsen fick 2013 ansvar för de statligt finansierade SK-kurserna riktad till läkare under ST-utbildning. Många kurser är riktade mot fler specialiteter inom samma område och kurserna är ofta mer omfattande än KUB-kurserna men också ofta väldigt bra. Även andra kurser som handlar om A-mål och B-mål finns att hitta här SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi. Sedan Kärlkirurgi blev en egen basspecialitet 2015 har vi abetat fram ett nytt koncept för SK-kurserna som nu är mer komprimerade och delvis webbaserade sedan 2017. För att kunna optimera planeringen av kurserna har vi nu gett Kjerstin Ädel Malmborg, Med Konf AB, ( kjerstin@medkonf.se ) i uppdrag att vara. Kursnummer: 18.3.13.1 Målgrupp: Medicinska njursjukdomar och Njurmedicin Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare inom Medicinska njursjukdomar och N Inbjudan tillSK kurs i Kolorektal cancer17-18 maj 2018Lund. För tredje gången arrangeras på uppdrag av SOF en heltäckande kurs i nedre GI cancer för ST läkare i onkologi. Välkomna att anmäla er till kursen som nu går av stapeln i LUnd och arrangeras i samarbete med Cancerakademin. Datum: 17-18 maj 2018

Loadin

SK- liknande kurs Frakturer och senskador i handen på Akademiska sjukhuset i Uppsala När: 12 - 15 april Var: Akademiska sjukhuset, Psykiatrins hus, ingång 10 Program: Under arbete Kurslitteratur: Green´s Operative Hand Surgery - 6th Edition Kursmiddag: Medicinhistoriska muséet på Ulleråker, inklusive en mindre visning Öron- näsa halskliniken Sörmland (ÖNH) är en länsklinik med verksamhet i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Hos oss undersöks, utreds och behandlas patienter med sjukdomar i övre luftvägarna, öronsjukdomar, yrsel, hörselnedsättning, tumörsjukdomar, röst- och sväljningsproblem samt sömnapné Våra utbildningar är avsedda för såväl ST-läkare som specialister men vi skräddarsyr även kurser för personal med ledande befattningar inom . vård och omsorg. Kursverksamheten drivs enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Trivius AB tillhandahåller även SK-kurser för Socialstyrelsen

Ansökningsperioden inför SK-kurserna som går under hösten 2020 öppnar någon gång i mars och stänger den 1 maj 2020. SK-kurser som erbjuds under 2020. Om ansökan och antagning till SK-kurser. Upphandling av SK-kurser. Uppdaterat 2020-08-1 SK-kurser Author: ��Franz�ngatan Created Date: 3/22/2019 10:42:41 A Lär dig uttal med hårda och mjuka vokaler (sk, k, g)www.issa.se About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features.

ÖNH, HT20, kurs 1, block 1 - utbildning

I dagsläget upphandlar Socialstyrelsen årligen omkring 100 specialistkompetenskurser, så kallade SK-kurser, för motsvarande 17,8 miljoner kronor. Tanken är att staten på så sätt stöttar sjukvårdshuvudmännen i deras utbildningsuppdrag. SK-kurserna utgör en del av det totala kursutbudet för läkare som gör sin specialisttjänstgöring Du väljer mellan hundratals kurser, utbildningar och föreläsningar inom språk, ekonomi, hållbarhet och estetiska ämnen. Ring oss på nummer 031-10 65 00 Maila os Startsida För vårdgivare Sektioner Smärtcentrum - för vårdgivare SK-kurs: Akut och postoperativ smärta Anmälan sk-kurs smärt Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i länet och norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige. Det pågår just nu flera byggarbeten vid sjukhuset. Det är bra att veta inför ett besök Skånes universitetssjukhus är en del av Region Skåne. Vi finns i Malmö och Lund och bedriver högspecialiserad vård för hela Skåne och Södra sjukvårdsregionen, samt rikssjukvård inom flera områden

ST-läkaren ska få en solid grund av fakta kring behandling av akuta tillstånd, lagstiftning och riskbedömning. Kurser i ämnet ska ge insikter om förhållningssätt, jourläkarens dilemman och gränsdragningar mellan akut och icke akut, mellan psykiatri och insatser från annat håll samt att möta behovet av akuta insatser även för patientens omgivning, såsom barn och andra närstående eras om antalet SK-kurser kommer att ligga kvar på en låg nivå. Enligt regeringens förslag i årets budgetproposition ska Socialstyrelsen spara ungefär 10 procent på budgeten. Enligt uppgifter till Läkartidningen diskuteras inom Socialstyrelsen olika alternativ för att klara besparingen. Ett av dem är att spara ca 50 procent på SK-kurserna Utbildningen motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket som är utformat för arbetet som undersköterska. Yrkespaketet innehåller följande kurser. Anatomi och fysiologi 1; Anatomi och fysiologi 2; Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1; Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

I kursen, som ger dig en bakgrund till vad programmering är, lär du dig att själv programmera och att undervisa om bland annat programmeringsspråket Python. Du lär dig programmeringens grunder och får en ämnesdidaktisk fördjupning i matematik, kunskap i datalogiskt tänkande, matematisk problemlösning, samt möjlighet att testa andra programmeringsspråk, t ex Scratch SCHEMA FÖR SK-KURS Multipel skleros och demyeliniserande sjukdomar i CNS 11 - 15/1 2021 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 08:15-09:00 Patologi, gener, miljö- och livsstilsfaktorer av betydelse vid MS F Al Nimer Monoklonal antikropps-behandling av MS A Svenningsson Symtomatisk behandling: Fatigue och kognitiva besvä Kurserna är godkända av LIPUS. Kurserna bedrivs med stöd av läkemedelsföretag och av SFH varför kurskostnaden kan hållas låg. Resa och logi betalas av deltagaren. Kurserna har 25-30 deltagare. Sökande skall vara medlem i SFH I kursen ingår teoretiska och praktiska lektioner, samt arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL-perioderna planeras genomföras på olika arbetsplatser både inom vården och inom äldreomsorgen, så att du får en bra inblick i yrkets olika arbetsområden. Fristads folkhögskola kommer att ansluta sig till Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

ÖNH, HT20, kurs 1, block 2 - utbildning

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap om minst 75 hp, där någon av kurserna Religionsvetenskap: påbyggnadskurs 15 hp, Religionsvetenskap: kandidatkurs 15hp, Religionshistoria: kandidatkurs 15 hp, Religionspsykologi: kandidatkurs 15 hp, Religionspedagogik: kandidatkurs 15hp eller motsvarande ingår Kursen omfattas av fyra kursdagar som hålls på Zoom. Deltagarna förväntas också göra en del arbete utanför själva kursdagarna, sammantaget motsvarar kursen ungefär två veckors arbete på heltid, motsvarande, 3 hp. Schema Hösten 2020. Kursdagar. 15-16 september, 30 september och 15 oktober SK kurs: Vaccinationer och resemedicin. Monday, November 12, 2018 12:00 AM 00:00 Friday, November 16, 2018 12:00 AM 00:00; Google Calendar ICS; Kursen vänder sig i första hand till blivande specialister i infektionssjukdomar, men även allmänläkare och ST-läkare inom andra specialiteter är välkomna

Kurs 2: 27 oktober - 15 december 2021 (träffar på onsdagar kl. 13-17: 27 oktober, 3 november, 10 november, 17 november, 24 november, 1 december, 8 december och 15 december) Antal kursplatser/kurs: 7-14. Kursplan. SK00027. Institution. Institutionen för kliniska vetenskaper Ämne. Hälsovetenskaper Typ av kurs. Kurser inom Generic skills Sökor Jag har i många år ordnat och lett SK-kurser i pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition och är en ofta anlitad föreläsare inom pediatrisk gastroenterologi. Jag var under åren 2014-16 knuten till Addis Abebas Universitet som examinator (associate professor) i pediatrisk gastroenterologi Allmänna data om kursen. Kurskod: LI051G; Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap; Nivå: Grundnivå; Progression: (A) Namn (inriktning): Skönlitteratur i vård och socialt arbete; Högskolepoäng: 7,5; Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskarav. Utbildningsområde: Humaniora 50%, Samhällsvetenskap 50 Akutsjukvård i glesbygd, SK-kurs - Film Se på videon om akutsjukvården i glesbygden om du är intresserad av att lära dig mer om ämnet. Kontakta oss. Är du intresserad av att arbeta i glesbygd, skriv in din e-post i formuläret nedan samt inom vilket område du vill arbeta så kontaktar vi dig. Din e.

 • Polar cykeldator fäste.
 • FOP Wikipedia.
 • Heathrow transit.
 • Meridian Spa Spandau Kursplan.
 • Arizona sevärdheter.
 • Vexx phone Case.
 • Daphne model Stockholm.
 • Flohmarkt 8.11 2020.
 • Thrasher Hoodie xs.
 • Findus historia.
 • Kinesisk Biff med bambuskott.
 • James Blake Overgrown.
 • Konversationskort för par.
 • USM Basket omgång 3 2020.
 • Flytta verksamhet utomlands.
 • Canada national anthem lyrics.
 • Hafenfest Langenargen 2020.
 • West End theatres list.
 • Äppelmarmelad med vanligt socker.
 • Chile Kultur.
 • Stadt Siegburg Stellenangebote Erzieher.
 • Goonies baby sloth.
 • NSW Skilled Occupation list.
 • Laundry Poster.
 • Milwaukee Admirals affiliate.
 • Svalor arter.
 • Frontex wiki.
 • Risker med antibiotika.
 • Badrum 2020 kakel.
 • Google AdSense einbinden.
 • In München.
 • Fixa Själv kanintårta.
 • Speisekarte Rostock.
 • Problem automatlåda RAV4.
 • Android Gmail logout account.
 • Jordnära kläder.
 • Badrum 2020 kakel.
 • Philippine Daily Inquirer contribute.
 • Skylift kostnad.
 • Vindskydd Hellasgården.
 • Kalciumbrist hund symptom.