Home

Primula webb SLU

Primula self service Medarbetarwebben - SLU

 1. SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. • Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817• SLU's invoice address • About the staff web • About SLU's website
 2. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om medarbetarwebben • SLU:s fakturaadress • Om SLU:s webbplatser • Vid KRI
 3. (Observera att nyanställning i Primula används när någon är ny vid SLU, när någon som redan är SLU-anställd ska få en ny SLU-anställning eller för alla anställningar då medarbetaren är över 65 år. Sidansvarig: padv-webb@slu.se. Kontakt. Skriv ut. Lyssna

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. • Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817• SLU's invoice address • About the staff web • About SLU's websites Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817• SLU's HR-webben för chefer och HR A till Ö Om något händer Om den här webbplatsen Administrativa verktyg Administrativa Hantera attest i Lupin och Primula Delegera vid semester och frånvaro Ekonomifrågor Undermeny för Ekonomifrågor. Budget. Alfabetisk sammanställning över system Alfabetisk lista över administrativa system och verktyg som riktar sig till en bred målgrupp och som är universitetsgemensamma. Bild- och mediebank I universitetets Bild- och mediebank finns flera tusen bilder som är fria att använda i material där Lunds universitet står som avsändare. Här hittar du också layoutmallar, logotyper, typsnitt. I Primula webb kan anställda själva registrera semester- och ledighetsansökan, reseräkningar, göra friskanmälan efter sjukfrånvaro, ändra adressuppgifter med mera via egenrapportering. Där finns information om den egna anställningen, löne- och anställningshistorik, löneutbetalningar etc. Lönebesked på papper skickas inte längre ut till anställda, eftersom dessa uppgifter kan.

Medarbetarwebben på SLU Medarbetarwebbe

Primula inkrukas i ett substrat med relativt lågt pH, optimalt är pH 5,5-6. Strukturen ska vara god. Lerinblandning motverkar snabb uttorkning och ger kompaktare tillväxt. Inkrukning. Den dominerande krukstorleken är 10 cm. Även odling i 9 cm kruka förekommer. Större krukstorlekar är undantag På SLU:s utbildningssidor hittar du utbildningar som har många infallsvinklar på hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi utbildar för ett hållbart nyttjande av världens naturresurser

Personalrollen Medarbetarwebben - SLU

 1. Synpunkter och förslag på förbättringar i Primula. Använd funktionsadressen personalsystem@su.se för att lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar i Primula. Vi sammanställer och avgör om det är möjligt att genomföra förbättringarna. Utbildningar i Primula. Primula webb - utbildning i PA-systeme
 2. SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About SLU's websites • In CRISI
 3. istratör Ann Djurberg, +4618672088, skicka e-post till: ann.djurberg@slu.s

Start staff web Medarbetarwebben - SLU

Abstract. Primula förekommer i Sverige, men dess existens är inte säkrad. Liksom många andra arter så är Primula hotad. Kunskapen om inhemska arter för plantering i trädg SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRI Vi vill påminna anställda om följande:Registrera ärenden i Primula som du vill få utbetalade med oktoberlönen i god tid för att ärendena ska hinna granskas och attesteras. Sista dag för attest är den 15 oktober kl. 12.00. Notera att tidsramen är snäv för både medarbetare, granskare och chefer att hantera ärenden i oktober.Originalkvitton, till exempel utläggs-, sjukvårds. Primula 3.0 TVV Version 1 2 3.16 Externa länkar 27 1 Primula Webb Primula Webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du ta del av egna uppgifter, exempelvis lönespecifikation och semestersaldon, samt registrera dina ärenden, till exempel ledigheter och övertid Primula webb Primula webb 3.0 | Användarhandledning för medarbetare 6 / 58 1 Primula webb Primula webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du ta del av egna uppgifter, exempelvis lönespecifikation och semestersaldon, samt registrera dina ärenden, till exempel ledigheter och övertid

System maintenance Primula Medarbetarwebben - SLU

Authors/Creators: Sundberg, Sebastian: Title: Primula farinosa - Majviva: Year of publishing : 2015: Number of Pages: 3: Place of Publication: Uppsala: Publisher Anställning Hantera timavlönad personal (png 80 kB, ny flik) Nyanställa personal (pgn 94 kB, ny flik) Avsluta anställning, sjukersättning, heltid (pgn 72 kB, ny flik) Avsl SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället Naturbetesmarker är en av de mest artrika naturtyperna i Sverige men har under de senaste hundra åren blivit allt färre och mer fragmenterade i det svenska landskapet. För att motivera markägare att öppna upp igenväxta och övergivna marker delas det ut bidrag varje år för att markerna skall restaureras och bete eller slåtter skall återinföras

Web Login Service - Stale Request You may be seeing this page because you used the Back button while browsing a secure web site or application. Alternatively, you may have mistakenly bookmarked the web form instead of the actual web site you wanted to bookmark or used a link created by somebody else who made the same mistake Välkommen till SLU-biblioteket! Vi är Sveriges längsta universitetsbibliotek. Besök oss i Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller i Alnarp, eller här på webben - var du än befinner dig. Förutom att chatta med oss vardagar 9-16 kan du också mejla eller ringa: biblioteket@slu.se 018-67 11 03. Om bibliotekets service med anledning av covid-19 WRAM - SLU.SE Loading WRAM.. Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användar

Den 1 juni förändras SLU:s webbar i grunden både till utseende och funktionalitet. Förändringen innebär givetvis en mängd förbättringar Best screen recorder for Chrome. Create, edit, and share your professional looking videos instantly. Use the Evernote extension to save things you see on the web into your Evernote account. Currency converter for Google Chrome fast and easy to use SLU IT-Servicedesk. E-mail: it-stod@slu.se. Tel: 018-67 66 00. (+46-18-67 66 00 when calling from outside Sweden) Page editor: utb-webb@slu.se. Contact

Webmail Medarbetarwebben - SLU

 1. The Division of Combustion Physics at Lund University conduct research and education within the areas of laser-based combustion diagnostics and chemical modeling of combustion phenomena. We are part of the Department of Physics at Lund University
 2. Svar: Om du har skickat in din redovisade timersättning i Primula webb senaste den 1:a månaden efter din aktuella arbetsmånad får du din lön den 25:e eller närmaste vardag, månaden efter din arbetsmånad. Detta under förutsättning att ditt ärende blivit attesterat i tid på din institution
 3. Primula Webb innehåller generella funktioner som är gemensamma för systemet. Detta avsnitt beskriver de generella funktionerna samt hur du startar och loggar in i Primula. Rödmarkerade fält som återfinns i en del av registreringsbilderna är obligatoriska att fylla i, annars sparas inte lönehändelsen
 4. Primula webb 4.0 | Användarhandledning för källrapportörer, granskare och attesterare 8 / 129 Primula webb Primula webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du registrera uppgifter för annan medarbetare, t ex nya anställningar, förlänga/förändra anställningar

Här hittar du pdf:en Flöden, vilken ger dig översikt över samtliga flöden i Primula Mina sidor. På Mina Sidor kan du som hyresgäst göra felanmälan, följa befintliga felanmälningar och få översikt över dina hyresbetalningar. Första gången du besöker Mina Sidor måste du registrera dig i menyn till vänster, genom att ange ditt personnummer och välja ett valfritt lösenord (som skall innehålla både bokstäver och. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatse

Sök på kurs, lokal, signatur eller hjälpmedel. Avancerad sökning Visa avancerad söknin Skicka ärendet elektroniskt i Primula webb (inga fysiska underlag ska skickas in) Har ärendet inkommit till löneenheten före den 5:e aktuell månad, betalas ersättningen ut med din nästa lön Observera att ärendet behöver vara skickat elektroniskt i Primula webb till löneenheten senast den 5:e december för innevarande år Primula 3.0 TVV Version 5 3 1 Primula Webb Primula Webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du ta del av egna uppgifter, exempelvis lönespecifikation och semestersaldon, samt registrera dina ärenden, till exempel ledigheter och övertid Primula webb 3.0 | Användarhandledning för källrapportörer, granskare och attesterare 6 / 127 Primula webb Primula webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du registrera uppgifter för annan medarbetare, t ex nya anställningar, förlänga/förändra anställningar

Start Medarbetarwebbe

Egenregistrering i Primula webb. Den senaste versionen av anvisningar för Primula webb finns i Medarbetarportalen, under HR guiden - Personalsystem - Primula webb. Alla anställda vid institutionen måste ha en inloggning i Primula web. Systemet bygger på en så kallad CAS-inloggning Adress: Inst. för livsmedelsvetenskap, Box 7051, SLU, 750 07 Uppsala. E-post: carina.nylander@lmv.slu.se Tryck: SLU Service/Repro, Uppsala 2007 Foto: Mats Gerentz Livscykelanalys (LCA) av ensilage - jämförelse av tornsilo, plansilo och rundbal Ingrid Strid Anna Flysjö Mars 200

Behörighetsroller För att få behörighet till Primula ska personen vara anställd av universitetet (undantag gäller för timavlönade som kan redovisa arbetade timmar i Primula). En grundläggande princip är att anställda inom en myndighet endast bör ha elektronisk tillgång till personuppgifter som de behöver för sina arbetsuppgifter. Detta gäller även om uppgifterna är offentliga Deadline påverkar även Primula webb; vissa ärenden går inte att avsluta eller skicka. Ärenden som rapporteras efter deadline läggs för hantering till nästa lönekörning. Tidplan utbetalningar . Tidplan utbetalningar 2020 (Excel) Tidplan utbetalningar 2021 (Excel) *Primula stänger endast inför den ordinarie löneutbetalninge Ny kursfunktionalitet på webben och nytt startblock på studentwebben. Idag lanseras SLU:s nya kurssök och kurssidor. Samtidigt får studentwebbens startsida ett nytt startblock. Kurssök har fått ny design och förbättrad sökfunktionalitet. Du kommer uppleva att det är lättare att söka efter kurser och enklare att filtrera resultatet. Följ anvisningar i Primula. Återtagande av semester, vissa ledigheter och föräldraledighet? I samråd med närmsta chef före registrering i Primula. Ansökan görs under Min sida/Återtag ledighet/semester. Återtagande kan endast göras av ledigheter som söks i Primula

Administrativa system Medarbetarwebbe

1 Primula Webb Primula Webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du ta del av egna uppgifter, exempelvis lönespecifikation och semestersaldon, samt registrera dina ärenden, till exempel ledigheter och övertid. Det finns även vid behov möjlighet för attestansvarig att registrera ärenden åt medarbetare Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet

Primula webb, IKV, Deparment of Surgical Sciences. A Swedish version is available, click on Denna sida på Svenska to the right, on the top of the page Ny student. Är du ny student på SLU hittar du information om hur du hämtar ditt konto på sidan Kom igång som ny student.. Glömt lösenord. Om du har glömt ditt lösenord kan du själv skapa ett nytt genom att gå in på ID-portalen och följa tre enkla steg: . Gå in under fliken Konto/Account och starta inloggningen genom att trycka på Start

Logga in i Primula webb med ditt användarid och lösenord A. Om du har glömt ditt lösenord kan du läsa mer om hur du går tillväga på medarbetarportalen. Om du inte finns upplagd som användare i Primula sedan tidigare tar det 1-2 arbetsdagar innan din användare är aktiverad. Länk till Primula webb Checklista vid chefsbyte. Innehåll på sidan. Dekan. Prefekt. Övriga chefer. Allmänna påminnelser där de är applicerbara. Kontrollera och uppdatera delegations- och attestordningen, gäller samtliga chefsnivåer PxWeb 2020 v1 Välj databas: Officiell statistik Annan statisti Personalsystem, Primula. Personalsystemet Primula omfattar samtliga anställda på LiU. Primula nås på Primulawebben. Sidansvarig: Peter Skov Senast uppdaterad: 2016-05-09 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Kontakta oss | Kartor. Om webbplatsen. Organisation. Om LiU; Filosofiska.

Primula webb - Uppsala universitet - Medarbetarportale

Välkommen till Riksskogstaxeringens Taxwebb . Bygg egna rapporter och analysera arealförhållanden i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden. Bygg egna rapporter och analysera levande träds volym och biomassa i landets skogar. Både. I Primula kan du se din lönespecifikation, dina personuppgifter och befattningsuppgifter, hur många semesterdagar du har, samt göra reseräkningar och ansöka om semester. När du loggar in i Primula ser du direkt en informationssida med följande information Primula vulgaris tillhör familjen Primulaceae (viveväxter) och har sitt ursprung i östra och södra Europa, västra Asien och nordvästra Afrika. Primula är en flerårig ört som blommar tidigt under våren. Flertalet primulor kräver något fuktig jord och halvskuggigt läge. Substrat Ett luftigt substrat med perlite tillsats rekommenderas Översikt över behörigheter i Primula. Förklaring till illustrationen nedan. A Sökt roll med arvsfunktionalitet på enhet 1 - innehåller behörighet för enhet 1-9, inklusive nya enheter som läggs till direkt under enhet 1 alternativt som nya avdelningar under 2 eller 3.. B Sökt roll med arvsfunktionalitet på enhet 2 - innehåller bara behörighet för enheter 2, 4, 5 och 6, inklusive. På denna sida hittar du guider och information om de ekonomiska rutinerna i Primula. På Medarbetarwebben och HR-webben finns övrig information

Juridiska Föreningens pedagogiska pris. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Forsknin Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma

Primula webbinarium för medarbetare [f ullbokat] Skype apr 22 Primula webbinarium för chef [platser kvar] Skype apr 27 Primula webbinarium för källrapportör [platser kvar] Skype Se fler evenemang. 2020 - ett utmanande år med många positiva resultat. Kontakt. Telefon: 0771-451 000. The Human Resources Office is responsible for the system. V nabídce jsou v celé Å adÄ barev, kdy pÅ evládá klasická žlutá, po kvÄ ty s â ¦ SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. â ¢ Telefon: 018-67 10 00 â ¢ Org nr: 202100-2817 â ¢ Om medarbetarwebben â ¢ SLU:s fakturaadress â ¢ Om SLU:s webbplatser â ¢ Vid KRIS Layla Teapot Gift Set â 36oz Glass Teapot with.

Vill du utveckla dina naturkrafter? Externwebben - SLU

All mark Skogsmark Produktiv skogsmark Arealförhållanden. Tabell 3.1 - Produktiv skogsmarksareal fördelad på beståndstyper (1983- idag) [2020-05-27] Tabell 3.2 - Produktiv skogsmarksareal fördelad på ålderklass (1983 - idag) [2020-05-27] Tabell 3.3 - Produktiv skogsmarksareal fördelad på huggningsklass (1983 - idag) [2020-05-27] Figur 3.4 - Andel lövträdsdominerad skog av produktiv. Nya SLU-webben, så här blir det Webb-16 Om du har använt någon av SLU:s webbplatser är det stor chans att du har bidragit till de förändringar som är på gång på webbplatserna till sommaren. 16 februari 2016 3 1 Nytt koncept för doktorandkurs Webbkurs SLU. Institutionen för växtproduktionsekologi 2021-01-20 Ämneskommitté odlingsmaterial . 1 . Inbjudan till möte i Fältforsks ämneskommitté odlingsmateria

Primula - Medarbetarwebbe

SLU har nyligen återinrättat en webbkommitté med syfte att diskutera övergripande webbfrågor och i början på höstterminen ska den nya publicerarorganisationen sjösättas. SLU:s prefekter och avdelningschefer har utsett personer som ska vara webbpublicerare på den omgjorda webben Primula är Karolinska Institutets system för löne- och personaladministration. Systemet består av två delar, PA-webben och klienten. PA-webben används av alla anställda när de t.ex. ska söka semester eller registrera en resa. Klienten används främst av lönespecialister och andra administratörer samt av personalkonsulter resurshushållning, SLU Umeå 2012. Forest statistics 2012 Official Statistics of Sweden Swedish University of Agricultural Sciences Umeå 2012 SKOGSDATA 2012 Tidigare publicering Årlig publicering sedan 1981, med undantag för 1984 samt en gemensam utgåva åren 1989/90 Produktion Per Nilsson och Neil Cor Digital timersättning via Primula webb För att du som timavlönad på Uppsala universitet ska få din lön insatt på ditt bankkonto i rätt tid behöver du följa nedanstående steg. 1. Registrera dina personuppgifter (om du redan har inloggningsuppgifter till Primula webb, gå till steg 2) a. Registrera dina personuppgifter i formuläret

Student web Studentwebben - SLU

Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5c Telefon 046-222 32 05, 046-222 00 00 E-post lena.lindell@pers.lu.se Webbadress www.lu.se Sektionen Personal Guide till Lunds universitets formulär för förändring av anställning (månadsavlönad) i Primula I hemlighet knyter svamparna samman världen både under och ovan mark. Genom underjordiska nätverk utbyts både näring, energi - och information. Dolt under markytan eller till exempel i död ved återfinns denna ekologiska webb. Uppbyggd av miljontals trådlika celler, hyfer, skapas ett nätverk som kallas mycel eller svamptrådar In October 2018, Lund University will begin using the SSC (National Government Service Centre) Primula for payroll management, instead of the current University Primula (Primula Web) Primulor är en släkt med viveväxter inom vivefamiljen, med mellan 400-500 olika arter som finns spridda över jordklotet i såväl ettåriga som fleråriga tappningar. Den kallas även lite smickrande för vårens första ört, efter den latinska fras som den är döpt efter, herba primula veris

Introduktionspaket till dig som nyanställd vid SOL slu

EVRY HR Solutions AB, kvalificerad leverantör av IT-lösninga Fotograf: Ola Borin, SLU. Beståndsålder Avser den grundytevägda åldern i år (för bestånd med lägre medelhöjd än 7 m den aritmetriska medelåldern). Åldersklassen 0-2 år innefattar bestånd med slutenhet 0 och plantbestånd med åldern 1-2 år. Överståndare och beståndsrester är undantagna vid bestämning av beståndsålder SLU Lokalbokning Schemasökning. Schemasökning för Alnarp Schemasökning för Skara Schemasökning för Umeå Schemasökning för Uppsala. Lokallistor per ort. Lista över lokaler i Alnarp Lista över lokaler i Skara Lista över lokaler i Umeå Lista över lokaler i Uppsala. Exempel på andra lokallistor. Lista över lokaler för Arkiverade. Vänd dig till Mikael Wångmar, Uppsala universitet, eller Maria Albing, SLU. Senast uppdaterad: 2021-03-23. Skriv ut. Kontakt. Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter Sjukanmälan m.m. i Primula webb . Medicinska fakulteten och institutionen (IKVL) är anslutna till Primula webb. Här anmäler man (elektroniskt) sjukdom, vård av barn och uttag av semesterdagar. Någon blankett ska alltså inte användas från och med 1 oktober 2009

Primula webb Teaterhögskolan intern

resurshushållning, SLU Umeå 2011. Forestry statistics 2011 Official Statistics of Sweden Swedish University of Agricultural Sciences Umeå 2011 SKOGSDATA 2011 Tidigare publicering Årlig publicering sedan 1981, med undantag för 1984 samt en gemensam utgåva åren 1989/90 Produktion Per Nilsson och Neil Cory Temaavsnit www.ffe.slu.s

Lunds universitets rekryteringssystem Användarmanual för PA Version 1.03 2018‐11‐21 Upprättad version 2015‐02‐15 v. 1.0 Reviderad 2015‐10‐26 v. 1.01/B Search open access publications in the SLU publication. PX-Web 2017 v1 Välj databas: RP Senior webb- och databasutvecklare i Oracle och Microsoftmiljöer Arbetsuppgifter: eller registrator@slu.se senast den 17 september 2012. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hu

 • Æsir.
 • YouTube Yesterday.
 • Java programmerare lön.
 • Canvas vattentätt.
 • Sous vide brisket ChefSteps.
 • Prinz George Geschwister.
 • Mars Coat King review.
 • Monster Truck Preis.
 • MCM Rucksack silber.
 • Pizzeria Vasastan.
 • Hab grad an dich gedacht Bilder.
 • Vad är koppar.
 • Svor.
 • Bob Marley tour Jamaica.
 • Biltåg pris.
 • Fälgnyckel.
 • Officially meaning in tamil.
 • Kartbahn Schleswig Holstein.
 • WorldVentures lawsuit.
 • Beste Reisezeit Georgien Armenien.
 • Hylsbits.
 • Daryl Hannah früher.
 • Månadsspar aktier.
 • KRAFFT foderstat.
 • Avkalkning espressomaskin.
 • Letter design.
 • Tunga knäböj.
 • White winged Snowfinch.
 • Pelargoner i blomlåda.
 • Arkitektur ämnesområde.
 • Ljudklass B tabell.
 • Télétravail site De rencontre.
 • Immunförsvar stärka.
 • Kizz games.
 • Cyclocross frameset Cantilever.
 • Dokument inifrån: Vaccinkrigarna.
 • Folkmusik låtar.
 • Telegram app review.
 • Alla SO ämnen.
 • Google Maps how to make your own route.
 • Filmjölk engelska.