Home

När blev jiddisch ett minoritetsspråk i Sverige

Jiddisch har varit ett nationellt minoritetsspråk sedan år 2000. Europarådet skyddar de europeiska minoritetsspråken. Ett språk får officiell ställning som minoritetsspråk i och med att ett land ratificerar Europarådets minoritetsspråkskonvention för just det språket Minoritetsspråk i Sverige. Omslaget på första numret av den svenska jiddischspråkiga publikationen Jidische Folkschtime från den 12 januari 1917. Det finns fem erkända minoritetsspråk i Sverige

I Sverige började jiddisch att användas på 1600-talet men först i slutet av 1700-talet uppstod en mer kontinuerlig användning. I början av 1900-talet kom immigranter från Ryssland och efter andra världskriget och Förintelsen kom några tusen överlevare till Sverige. Men deras barn lärde sig oftast inte jiddisch Judiska autonoma länet etablerades 1934 i dåvarande Sovjetunionen med jiddisch som officiellt språk. Sverige. Jiddisch är sedan 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk Jiddisch i Sverige Jiddisch är sedan 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Den svenska minoritetspråkskommittén rekommenderade i sitt betänkande att jiddisch inte skulle få status som minoritetsspråk (SOU 1997:192) Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då judar tilläts bosätta sig i Sverige. Den jiddisch som finns i Sverige i dag är dock olika former av östjiddisch, som talats av judar som invandrat till Sverige ungefär från 1870-talet och framåt

Jiddisch som nationellt minoritetssprå

I Sverige talas och skrivs väldigt många språk, exempelvis teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Några stora språk jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska. Nationella minoritetsspråk. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska; jiddisch; meänkieli; romska; samisk Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen. Detta skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Dina rättighete

När en elev får modersmålsundervisning i samiska i grundskolan, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål Samiska är det umgängesspråk som används när svenskan inte räcker till eller när man talar med släktingar och vänner. Förr i tiden fick man inte tala vare sig samiska eller finska i skolan. Gjorde man det blev man bestraffad av sina lärare. På 60- och 70-talen var det många samiska föräldrar som inte lärde sina barn samiska

Minoritetsspråk i Sverige - Wikipedi

Jiddisch - om språket - Minoritet

 1. 22 mars 2021. Stockholmaren Ben Auerbach står och läser högt på jiddisch ur Azoi hob ich ibergelebt der milchome en berättelse som hans sedan länge bortgångne far Elie Isser nedtecknade om sina upplevelser under kriget
 2. oritetsspråken i Sverige. Det finns inte många spår av jiddisch i svenskan, men ett är intressant: över det flätade vallmofröbeströdda vita Challe-brödet läser man vid sabbatsmåltiden en välsignelse, hebreiska brakha/brakhot
 3. oritetsspråk i Sverige | Sammanfattning Svenska - Jiddisch. Universen nummer 4 2015 by Uppsala universitet - Universen Svenska - Jiddisch. Vilka är våra

Det som krävs för att ett språk ska bli ett nationellt minoritetsspråk är att det har funnits i Sverige i mer än tre generationer eller i ungefär 100 år. Hur staten ska skydda språke Umesamiskan är ett språk med få modersmålstalare som fick sin ortografi godkänd 2016. Läs m er om samiskan och Samiskt språkcentrum här och på samer.se här! LÄSTIPS Hur gick det till när Sverige fick sina fem officiella nationella minoritetsspråk för tjugo år sedan? Och varför blev det just samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch? Vi hör om språkens långa tradition i Sverige och får exempel på hur de låter och skrivs Genomgång (13:23 min) där SO-läraren Mik Ran berättar om Sveriges fem minoritetsspråk: samiska, finska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch

År 2007 utsåg regeringen Lund universitet som lärosäte för jiddisch. - Sverige är helt unikt men på jiddisch blir det jätteknepigt. Det blir så när man inte ser den kulturella aspekten av språket. Oyf yidish klingt es beser - Det låter bättre på jiddisch. Sedan år 2000 är jiddisch ett av Sveriges fem minoritetsspråk Det handlar inte ens om att vara världssamhälle för världens alla språkgrupper, utan det är några få språk som är utvalda till nationella officiella minoritetsspråk i Sverige. Dessa språk är finska, samiska, romani, meänkieli och jiddisch. De blev utsedda till minoriteter redan år 1999. Alla de här språken har funnits i Sverige i över 100 år och. Däremot nämnde bara var åttonde nämnde jiddisch som ett minoritetsspråk. När samma frågor ställdes 2010 var det 71 procent som kunde nämna minst ett minoritetsspråk. I år har andelen sjunkit till 65 procent. Kännedomen om meänkieli, romska och jiddisch har ökat medan kännedomen om finska och samiska har minskat

Jiddisch - en vitamininjektion i det judiska. Idag kom den nya Public Service-utredningen som bland annat föreslår en större satsning på jiddisch som tidigare fått färre resurser än andra minoritetsspråk. I år är det också 18 år sedan jiddisch fick minoritetsspråkstatus och i det senaste numret av Judisk Krönika berättar vi hur. Det blev ett erkännande för grupper som både osynliggjorts och undertryckts under långa perioder. Genom assimilationspolitik har det moderna samhället och inte minst utbildningsväsendet formats Nya förslag ska rädda minoritetsspråken. Möjligheterna för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk ska bli bättre - nu föreslås det till och med bli ett eget skolämne. - Man måste sätta in stöten nu innan det är för sent, säger Anna-Stina Allas, lärare i samiska. Text Sverige är ett språkrikt land. och några varieteter av romani chib och jiddisch. Fler språk fyller kriterierna. Det finns två villkor för att ett språk ska få ställning som minoritetsspråk. För att bli ett minoritetsspråk behövs inte stora massor som talar språket Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du vill kommunicera med myndigheter och offentliga verksamheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även språklagen behandlar dina rättigheter att utveckla ditt språk och ställer krav på att offentliga verksamheter ska värna om de nationella minoritetsspråken

Jiddisch, ett minoritetsspråk i Sverige ייִדיש, אַ מינדערהייט־שפּראַך אין שוועדן Jiddisch är ett germanskt språk, som föddes för omkring 1 000 år sedan i det som idag är södra Tyskland Jiddisch har sedan år 2000 officiell status som minoritetsspråk i Sverige. Det betyder att språket betraktas som en del av det svenska kulturarvet och att staten satsar pengar på att bevara och utveckla det. Universitetsutbildningen är en del av detta engagemang Jiddisch i Sverige Jiddisch är sedan 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk . Den svenska minoritetspråkskommittén rekommenderade i sitt betänkande att jiddisch inte skulle få status som minoritetsspråk (SOU 1997:192)

Jiddisch i Sverige territoriellt eller extraterritoriellt? När blev det ett minoritetsspråk i Sverige ? Hur många talar jiddisch i Sverige? Hur många är modersmålstalare? Vart kan man forska/undervisas inom jiddisch Jiddisch: För 70 år sedan var Jiddisch ett sort europeiskt språk med cirka 11 miljoner talar. Finland hade tidigare tillhört Sverige, men när kriget tog slut hade Ryssland vunnit och Finland tillhörde sen Ryssland. så blev även finskan ett minoritetsspråk år 2000 Många i Sverige betraktar engelskan som sitt andraspråk, men inte alla. Fem nationella minoritetsspråk. Sedan den 1 april 2000 finns i Sverige fem nationella minoritetsspråk: finska; samiska; meänkieli (tidigare kallat tornedalsfinska) jiddisch; romska (även kallat romani chib

Judar har invandrat till Sverige i huvudsak under tre perioder. Den första perioden var i slutet av 1770-talet då det kom judar främst från Centraleuropa som talade jiddisch och tyska. Den andra perioden var vid sekelskiftet 1900 då judar från Östeuropa invandrade till Sverige VILKET AV DESSA ÄR INTE ETT NATIONELLT MINORITETSSPRÅK I SVERIGE? 1. Jiddisch 2. Finska 3. Hebreiska 4. Samiska C. VILKEN AV DESSA RÄKNAS INTE SOM EN NATIONELL MINORITET I SVERIGE? 1. Sverigefinnar 2. Romer 3. Judar 4. Syrianer D. NÄR TROR MAN ATT ROMERNA KOM TILL EUROPA? 1. 1200-talet 2. 1300-talet 3. 1400-talet 4. 1500-talet E. VAD ÄR ROMANI CHIB? 1 Det ska vara ett språk och inte en dialekt. I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Gjorde man det blev man bestraffad av sina lärare. De är: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch Jiddisch, ett minoritetsspråk i Sverige ייִדיש, אַ oritetsspråk: samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessa språk har ett särskilt skydd i Sverige enligt... oritetsspråk. När samma frågor ställdes 2010 var det 71 procent som kunde nämna oriteter, nationell I språket denna vecka talar vi om ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk, ett språk som också i Sverige av en liten skara - jiddisch blev en lyssnare tillfrågad när hon.

Jiddisch - Wikipedi

 1. oritetsspråk ens i Israel. Och romani är inte ens ett enhetligt språk, utan ett antal sinsemellan särpräglade språk/dialekter från olika delar av världen. Upphöjelsen till Minoritetsspråk ger olika privilegier och rättigheter i majoritetssamhället.
 2. oritetsspråk i Sverige När rätten till toaletten blev en valfråga. May 22, 2018. Jiddischtalare kommer ut ur garderoben. March 4, Slaget om jiddisch -hur jiddisch blev ett nationellt
 3. oritetsspråk i Sverige. Jiddisch har använts kontinuerligt i Sverige från cirka 1870-talet och talas än idag av cirka 5 000 personer
 4. oritetsspråk år 2000. Den 1 januari 2010 fick

Jiddisch - Judiska Församligen Götebor

 1. oritetsspråk i Sverige (finska, samiska, tornedalsfinska, romani och jiddisch). För dessa språk har Sverige skrivit under Europarådets
 2. oritetsspråk, och sedan dess har Sverige på pappret haft fem nationella
 3. oritetsspråk för tjugo år sedan? Och varför blev det just samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch? Vi hör om språkens långa tradition i Sverige och får exempel på hur de låter och skrivs. Idag skyddas de nationella
 4. oritetsspråk för tjugo år sedan? Och varför blev det just samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch? På URs hemsida kan vi höra om språkens långa tradition i Sverige och får exempel på hur de låter och skrivs. Idag

Romska är inte bara ett nationellt minoritetsspråk utan också ett relativt stort invandrarspråk bland nyanlända i Sverige. Jiddisch har mycket få modersmålstalare i Sverige, men språket behöver precis som de andra nationella minoritetsspråken synliggöras och främjas Språket blev till under 1100-talet när finnar immigrerade från Östra och Västra Finland till Tornedalen. Svenskar blev skeptiska med tanke på hur snabbt Meänkieli och Finska spred sig i Sverige. Under 1800 förändrade Sverige hela sättet att undervisa elever på När flera östeuropeiska städer under 1600- och 1700-talet utvecklades till centra för judiskt liv, blev jiddisch det dominerande språket för en stor del av Östeuropas judar. Det betraktades som ett vardagsspråk, till skillnad från hebreiskan som förblev språket för religiösa studier

Om de fem minoritetsspråken - Klippans kommu

Meänkieli är ett minoritetsspråk i Sverige pågrund av att när Sverige och Finland splittrades så var det folk som pratade finska i både Finland och Sverige. Därmed utvecklade meänkieli i sverige och meänkieli är en blandning mellan svenskan och finskan År 2000 så blev meänkieli officiellt ett minoritetsspråk. Det har stöd från organisationer för att det ska hållas kvar som minoritetsspråk. Framtiden ser ganska ljus ut för språket, eftersom språket stöds av språklagen och minoritetslagen.Dock måste man få yngre personer att tala språket, annars kommer det inte att överleva

Minoritetsspråk Sedan tidigare har Sveriges minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska haft särskilt skydd av lagen och det får de även fortsättningsvis För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. jiddisch, meänkieli respektive romani chib som nationellt minoritetsspråk i grundskolan, sameskolan och specialskolan 7.1.3 Nationella minoritetsspråk är ett ämne med egen karaktär. När kan ett språk bli ett minoritetsspråk? När blev det tillåtet för judar att bosätta sig i Sverige? I slutet av 1700-talet. 500. Hur många romer bor i Sverige idag? ca 50 000. 500. När förlorade Sverige Finland? 1809, i kriget mot Ryssland. 500 Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa folkgrupper och deras språk och att sprida kunska Att just dessa fem språk blivit officiella minoritetsspråk beror på att de talats i Sverige tidigare än på 1700-talet. Samiska har talats här i många tusen år. Förr i tiden arbetade de flesta samer som renskötare. Samer - ett ˜olk i ˜yra länder Det finns ungefär 70000 samer. De har sedan långt tillbaka levt i ett områd

Om minoritetsspråk - Institutet för språk och folkminne

hur Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets mino- tive minoritetsspråk, med undantag för jiddisch som saknade språkvårdare. minoriteter eller minoritetsspråk för att texten ska bli lättare att läsa. När ordet nationella saknas betyder det alltså int De icke-territoriellt baserade språken jiddisch och romani chib har mer än 100 år på nacken i Sverige. Dessutom spelade judarnas och romernas öde under andra världskriget roll för riksdagens beslut att ge dessa språk minoritetsspråksstatus. Varför ska egentligen ett sentida invandrarspråk ges status av minoritetsspråk status i Sverige tillsammans med fyra andra språk: samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Sverige har ett kulturpolitiskt ansvar för att dessa språk ska fortleva. De människor som talar ett minoritetsspråk har rätt att använda sitt språk när de är i kontakt med myndigheterna

År 2000 blev Sverigefinskan officiellt ett minoritetsspråk. Sverigefinskan uppkom när finnarna började emigrera till Sverige under 1500-talet. Visserligen tillhörde Finland S verige under den tiden, dock emigrerade de till de delar av Sverige som även idag är svenskt När ett barn slutar att lära sig Det nya är att deras språk nu har blivit erkända som nationella minoritetsspråk. Svenska, Det ena är att samiskan är ett minoritetsspråk och det andra att samiskan talas i flera från varandra starkt skilda varieteter I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Talar ditt barn, eller har anknytning till, ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) När du fått ett beslut om insats kan du välja den utförare du vill anlita Från och med 2009 gäller för första gången en språklag i Sverige. Den fastställer att svenska ska vara huvudspråk i Sverige, och dessutom erkänner lagen fem landsdels- och minoritetsspråk: finska, samiska, tornedalsfinska (meänkieli), romani chib och jiddisch Ett minoritetsspråk har ofta en officiell ställning. Man kan t ex ha rätt att använda språket i kontakter med myndigheter. Erkända minoritetsspråk i Sverige är sedan år 1999 samiska (alla former), finska, meänkieli (tornedalsfinska) romani chib (alla former) och jiddisch

378 Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden De nationella minoritetsspråken Sverige har fem officiellt erkända minoritetsspråk: finska, samiska (alla dialekter), meänkieli (tidigare kallat tornedals­ finska), romani chib (romernas språk) och jiddisch (ett ju­ diskt språk) Du kommer att bli bedömd när du gör din muntliga redogörelse tillsammans med din grupp om ett minoritetsspråk. Du blir också bedömd när du letar information om minoritetsspråket på internet och visar att du då kan inta ett källkritiskt förhållningssätt och resonera om källornas användbarhet (relaterat till Sverige), När blev samiskan ett officiellt minoritetsspråk i Sverige? 100. I Norra Indien. Vart har Romani Chib sitt ursprung? 100. 5 miljoner. Vilka är de två olika dialekterna inom Jiddisch. 300. Vad hände 1809? Sverige förlorade Finland till Ryssland? 300 Svenska förklarad : Nationella minoritetsspråken : Hur gick det till när Sverige fick sina fem officiella nationella minoritetsspråk för tjugo år sedan? Och varför blev det just samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch? Vi hör om språkens långa tradition i Sverige och får exempel på hur de låter och skrivs. Idag skyddas de nationella minoritetsspråken av en lag som. Minoritetsspråk - identitet. Hej! Jag har tidigare skrivit att min ena klass i Svenska 2 ska få göra en jämförelse av hur samernas situation skildras i Aednan, Sameblod och Maxida Märaks sommarprat. Jag undervisar dock två klasser i Svenska 2 och har endast en klassuppsättning av Aednan.Jag har funderat över vad jag ska låta den andra klassen göra

Nationella minoriteter - Socialstyrelse

Om de olika minoritetsspråken kommer att leva kvar beror på vad som händer i dag. Finska som modersmål i Finland har en säker ställning, men hur blir det i Sverige? Romani och jiddisch är visserligen små språk i vårt land, men finns i flera varianter i olika länder. Tornedalsfinska har gått tillbaka och språket har ingen stark ställnin Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, tornedalsfinska, samiska, jiddisch och romani chib. Samtidigt anses gutniskan vara ett eget språk bland språkforskare och vad jag förstått finns det fortfarande en liten skara som fortfarande talar gutniska minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft och de nationella minoriteternas ställning förstärks. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller ett grundskydd i hela Sverige och innebär bland annat att barns utveckling av kulturell identitet och användande av det egna nationella minoritetsspråket ska främjas Att ett språk talats i minst tre generationer inom landets gränser är för övrigt ett av kraven för att det ska bli ett minoritetsspråk. Sedan år 2000 är jiddisch ett av de fem. Jiddisch och romani chib. Jiddisch och romani chib är territoriellt obundna minoritetsspråk, vilket betyder att de har funnits länge i Sverige men inte kan knytas till särskilda geografiska områden. De språken har ett mer allmänt formulerat skydd. Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främja

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverke

Jiddisch är ett judiskt språk med tusenåriga rötter som fick en officiell status som minoritetsspråk i Sverige år 2000. En gång i tiden var jiddisch ett stort språk i Europa som talades av miljontals människor Jiddisch (ייִדיש yidish eller אידיש idish, bokstavligen: judiskt) är ett germanskt språk som talas av omkring tre miljoner judar i hela världen. Det uppstod under 1000-talet i det territorium som sedermera blev Tyskland. Språkets ursprungliga benämning var loshn-ashkenaz (לשון-אַשכּנז = ashkenaz-språk), från det dåtida judiska namnet för detta område, och.

Samiska - Samer.s

1999:25). Sedan år 2000 finns det fem erkända minoritetsspråk i Sverige, nämligen finska, jiddisch, meänkieli (tornedalsfinska), romska1 och samiska2. Dessa språk är tämligen små vad gäller antalet talare och ur maktsynvinkel är de underlägsna i förhållande till det svenska språket Då jiddisch och romani chib är så kallade icke territoriella nationella språk i Sverige, som inte anses talas inom ett visst område utan i hela landet, har de inte heller för-valtningsområden och därmed inte lika starka förutsättningar som finska, meänkieli och samiska I dagsläget finns det fem minoritetsspråk som är erkända i Sverige Meänkieli, Jiddisch, Romani-chib, samiska, finska. Nästan varje århundrade får Sverige nya minoritetsspråk alltså var tredje generationer, och de gamla kommer att dö ut, på grund av folkets preferens och dem nya språken Språket grundades 1809, när Sverige, Finland och Ryssland var i krig men sedan skapade fred och gränserna drogs, blev en del kvar i Sverige vilket gjorde att en liten del i Sverige pratade finska. Språket utvecklades på ett sådant sätt att vi lade in svenska ändelser i språket, det är det som gör språket till vårt eget minoritetsspråk

Blev ett minoritetsspråk år 2000, men har talats i Sverige sedan 1500-talet, då många finnar flyttade till Sverige (främst Värmland) för att fly krig. Det är ett finsk-ugriskt språk, och är nära släkt med estniskan I samband med att eleverna läser Sms från Soppero av Ann-Helén Laestadius kopplar lärarna på ett arbetsområde kring minoritetsspråk i Sverige. En uppgift är då att ta reda på mer om ett tilldelat språk. Där passar det bra att jag kommer in och håller i en lektion kring informationssökning och källkritik. Så här ser uppgifte Meänkieli, också kallat Tornedalsfinska, är ett minoritets språk som talas främst i Tornedalen i norra Sverige och Finland. Tornedalen ligger längst upp i norr. Genom dalen flyter Torne älv, som de sista 15 milen innan utloppet utgör gränsen mellan Sverige och Finland Bli ett minoritetsspråk Språk. Nja, inte sedan 1700-talet kanske men i ungefär tre generationer ska ett officiellt minoritetsspråk ha talats i Sverige, vilket innebär typ 100 år Sveriges officiella minoritetsspråk Sedan år 2000 finns det fem minoritetsspråk i Sverige som är officiella. Språken är: finska, meänkieli, romani, jiddisch och samiska. För att bli ett officiellt minoritetsspråk måste språket vara ett eget språk och alltså inte en dialekt. Det måste också ha talats i Sverige under en längre tid, ungefär 100 år bruka samiska blev ett minoritetsspråk 2000. Det bor många samer i Sverige. för 70 år sedan var Jiddisch: ett stor europeisk språk som talades i 11 miljoner människor. När man kom till Sverige så skulle man bli helsvensk så finländerna fick inte ha deras riktiga namn

 • Browning B525 Sporter.
 • Jobs Bünde Vollzeit.
 • Meridian Spa Spandau Kursplan.
 • ZZ Gundam.
 • Stadium vandringstights.
 • Flytta verksamhet utomlands.
 • Trimino Anleitung.
 • Franco Diktatur Spanien zusammenfassung.
 • Gender equality as a basic human rights principle.
 • Baklastare vs hjullastare.
 • Z2036 portfölj.
 • Oasis of the Seas wiki.
 • Wiener Konzerthaus.
 • Where does the Great Ocean Road start.
 • Substantiv på P.
 • Byta förskola flera gånger.
 • Italiensk tapas.
 • BSN medical telefonnummer.
 • Samhällsklasser antikens Grekland.
 • Luke Evans family.
 • T2FloorTemp Plus manual.
 • Kan jag ta ut semesterdagar i pengar Kommunal.
 • Sarah Paulson Cherry Jones.
 • Förstärka ram Navara.
 • Träna inför rullbandstest.
 • Lenovo for AutoCAD.
 • LEGO Architecture Berlin.
 • Stoppspänning.
 • 1000 Amazon Gutschein gewonnen.
 • Question entretien d'embauche apprentissage.
 • Ferne McCann dad.
 • Willhaben Fahrrad Lenker.
 • Radar Dos N.
 • Havssköldpadda förekomst.
 • Pyjamasklubben säsong 2 avsnitt 1.
 • Web designer portfolio examples.
 • Metropolis board game.
 • Ford Wartungsplan.
 • BOPS polisen.
 • Solna Express pizzeria.
 • Unix based OS.